Medlemsmøde hos Lars Møgeltoft i Vejle. John Andersen holder foredraget: "På sporet af Vitus Bering"


Dette møde kan kun ses af medlemmer og venner af De Berejstes Klub.
Hvis du er medlem og ønsker at deltage, skal du først logge ind på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvordan du tilmelder dig et møde under hjælp.

Program

Arkitekten og forfatteren John Andersen er i efteråret 2016 kommet hjem efter sin 12000 km lange motorcykelrejse som strakte sig over fire måneder, fra Danmark til Sankt Petersborg, gennem Rusland og Sibirien til Kamtjatka og Alaska. Opgaven og målet var at følge den rute som Vitus Bering benyttede på Den Første Kamtjatka ekspedition fra 1725 til 1730. Vitus Bering blev valgt af Zar Peter den Store til at lede historiens største ekspedition med det mål at finde ud af om der var forbindelse mellem Sibirien og Nordamerika. Det var dengang en særdeles
vanskelig og farlig rejse. Tilsvarende var sejladsen og kortlægningen nordpå langs Sibiriens østkyst op til Polarhavet forbundet med store vanskeligheder.

Bering så ikke Nordamerikas kyst på grund af tæt tåge, men han løste den opgave Peter den Store havde stillet ham og han fandt den såkaldte Nordøstpassage.

Da Bering i 1730 kom tilbage til Sankt Petersborg var Admiralitetet og Akademiet utilfredse med hans resultat og det var baggrunden for at en endnu større ekspedition blev send afsted i 1733, denne gang også med flere videnskabsmænd. Ekspeditionens to skibe Sct. Peter og Sct. Poul sejlede fra Kamtjatka til Alaskas vestkyst, men på tilbagerejsen forliste Sct. Peter på en lille ø ud for Kamtjatkas østkyst hvor Vitus Bering var kaptajn, og han omkom her.

Alaska blev herefter russisk indtil USA i 1867 købte Alaska for 7,2 mil. dollars. I 1991-92 blev Berings grav fundet af danske og russiske arkæologer og Bering fik her et stort mindesmærke på den lille ø som i dage hedder Berings Ø.

Tilsvarende blev strædet mellem Sibirien og Alaska opkaldt efter Bering, den eneste dansker som har sit navn på verdenskortet.

Hele denne del som benævnes ”Den anden Kamtjatka Ekspedition” er grundig beskrevet, hvorimod selve den første rejse fra 1725 over land kun i mindre omfang er blevet beskrevet, hvilket var John Andersens opgave.

John’s rejse var også forbundet med store vanskeligheder. Først og fremmest at finde de mange forskellige destinationer fra Sct. Petersborg til Kamtjatka. Til dette benyttede John bl.a. logbogen skrevet af kadetten Chaplin som er en minutiøs og omfattende skildring med datoer, positioner, hændelser, vejrobservationer mm. Men også Berings egne beskrivelser samt gamle og nye kort blev anvendt. Bering sejlede på en del af de store floder, hvoraf nogle i dag er lukkede pga. dæmninger til vandkraftværker. Mange steder måtte John Andersen køre store omveje for at komme frem til de historiske knudepunkter.

De store sumpede strækninger i Vestsibirien med millioner af myg var også en udfordring ligesom sproget. John var tilmed uheldig da han fald ned i en mørk mekanikergrav, som kostede to ugers ophold i byen Tomsk. Herfra i Østsibirien bød det på andet end birkeskove og sumpe, men mere kuperet landskaber. Fra byen Ust-Kut sejlede Bering op til Yakutsk på den store Lena flod og John foretog den samme 2000 kilometer lange flodrejse, ikke som Bering på pramme fyldt
med kanoner, tovværk og proviant, men på store slæbebåde fyldt med kæmpe lastbiler.

I byen Yakutsk kom Johns søn Aske på besøg og de rejste sammen til byen Magadan over Suntar Khayata bjergkæden af den farlige og dårlige vej ”Road of Bones”, anlagt af Stalin i 1932 som kostede mange menneskeliv. Herfra med fly til Petropavlovsk på Kamtjatkas østkyst. Her var John igen heldig og fik kontakt med rejselederen Victor Sorokin, som havde et detaljeret kendskab til Bering ekspeditionerne på Kamtjatka, hvor vi så alle destinationer på den meget
smukke vulkanhalvø.

John fik ikke sin motorcykel med til Alaska, den skulle skilles i tusinder dele og fragten kostede mere end 20.000 kr. Fra Anchorage gik den videre rejse til Nome, byen hvor nordmanden Roald Amundsen sluttede sin legendariske rejse gennem Nordvestpassagen i 1906 og hvor Knud Rasmussen ligeledes sluttede sin store slæderejse i 1925. Herfra videre op til Nordamerikas vestligste punkt Cape Prince og Wales, hvor John var utrolig heldig med klart vejr hvor det var muligt at se de to Diomede øer og Sibiriens kyst. Det sker kun nogle få gange i løbet af et år. Det ofte ustabile vejr betød at Bering i 1728 ikke så Alaska og det var baggrunden for at han i 1733 igen blev sendt derud igen hvilket kostede ham livet.

Nu venter redigering af 8000 fotografier, dagbøger og notesbøger på at blive bearbejdet og skrevet sammen til en bog: ”Rejsen til Kamtjatka” På sporet af Vitus Berings rejse i 1725, som udkommer på Gyldendal i 2017.

Turen blev gennemført med økonomisk støtte fra Gyldendal, Knud Højgaards Fond, Horsens Kommune, Carlsen Langes Legatstiftelse, 15. Juni Fonden, Statens Kunstfond og Frimod-Heineke Fonden. Der blev givet sponsorater fra: Honda, Canon, Allroad Adventures, Rukka og Garmin.