Bemærkninger til optagelsesformular


Afsend formularen ved klik på den grå knap forneden, eller udfyld og afsend Word-versionen. Kun i nødstilfælde: udskriv formularen på papir ved at højreklikke på den og vælge udskriv (check i så fald at alle kolonner kommer med). Hvis du bruger printerikonet i værktøjslinjen eller menupunktet udskriv, risikerer du at få indholdet af en forkert frame i systemet).

NB: Der er to 'kvoter':
A) Man skal enten have
1. besøgt mindst lige så mange lande, som man er gammel, dog mindst 30
2. besøgt mindst to nye lande inden for de sidste to år
3. besøgt mindst fire kontinenter
4. krydset ækvator.
eller

B)
Man skal vurderes som værende "berejst" med mindst to tredjedele af bestyrelsens stemmer. Følgende kvalifikationer hos ansøgeren vil alle påvirke bedømmelsen i positiv retning:
1.
Længerevarende ophold og rejser i lande udenfor den vestlige kulturverden, hvorved ansøgeren har skabt sig et bredt og dybtgående kendskab til fremmede lande og kulturer udover det sædvanlige.
2. Rejseformer og rejseaktiviteter af en karakter, som er udover det sædvanlige.
3. Høj frekvens af besøgte lande og verdensdele i forhold til alder
4. Lyst og evne til at videregive erfaringer og oplevelser i form af f.eks. foredrag, artikler og billeder
5. Evt. andre oplysninger som gør, at ansøgeren anser sig selv som værende "berejst".

Bedømmelsen er en samlet vurdering af ovenstående punkter, og begrundelse for evt. afslag kan derfor ikke påregnes.

Herudover skal ansøgere uanset kriterium have besøgt mindst to nye lande inden for de sidste to år eller have rejst mindst otte uger udenfor deres oprindelsesland/bopælsland, heraf mindst fire uger udenfor den verdensdel, hvor de er bosiddende.

Medlemsskab efter kvote A godkendes af den ansvarlige for nye medlemmer, nytmedlem[a]deberejstesklub.dk (erstat [a] med @). Medlemsskab efter kvote B skal godkendes af bestyrelsen (på et bestyrelsesmøde eller via e-post). Ansøgninger efter kvote B ('eventyrer-kvoten') bør fra starten vedlægges en så fyldig levnedsbeskrivelse, at den i sig selv kan danne grundlag for beslutningen.

Uanset valg af kvote skal det vedlagte/medsendte foto (helst jpg) være af en rimelig teknisk kvalitet, så det kan bruges i medlemsbladet, og man skal i særdeleshed kunne se hvem det forestiller.

Se i øvrigt informationerne om klubben,.herunder betingelserne for et bevare sit medlemsskab efter optagelse.

Obligatoriske felter Hvis du afsender formularen ved klik på den grå knap forneden, skal felterne i den dobbelte ramme foroven (for- og efternavn, adresse, postnummer og by) være udfyldt, før du overhovedet kan sende indholdet afsted. Derudover skal de øvrige relevante felter naturligvis være udfyldt, - er de tomme, forhindrer det ikke afsendelsen, men du kan ikke komme tilbage og udfylde resten af felterne, når du først har trykket på knappen. Derfor: gør skemaet helt færdigt før afsendelse!

Bopæl mv.

E-mail adresse skal angives, da klubbens informationer kommer fortrinsvis pr. e-mail. Efter optagelse retter man selv informationer vedr. adresseændringer, skift af telefonnumre eller e-mail etc. til klubbens webmaster & statistikfører via sin profil på hjemmesiden.

Kontinenter, lande og territorier

DBK regner med 7 kontinenter, 196 lande samt (foreløbig) 72 territorier – antallene varierer lidt i forhold til verdenssituationen, f.eks. når FN godkender et nye land. For at kunne påberåbe dig et kontinent, land eller territorium, skal du have tilbragt mindst 24 timer i streg på stedet. Ophold i transithaller tæller ikke, og hvis du er på bådtur, skal du på et eller andet tidspunkt have betrådt landjorden.

Hvor mange gange har du krydset ækvator

Her tæller det normalt kun med, hvis du har været tilbage i Danmark (eller hvor du nu bor) mellem gangene. Hvis du bor eller har boet lige ved Ækvator, så du har kunnet krydse linjen nærmest dagligt, er det nok med et løst skøn.

Hvor mange gange har du rejst jorden rundt

Kun komplette jordomrejser tæller. Dvs. hele vejen rundt mod øst eller mod vest.

Dit højeste punkt på landjorden

Her behøver du ikke nødvendigvis have overnattet. Angiv ca. højde i meter over havets overflade og sted.

Dit nordligste/sydligste punkt på landjorden

Her behøver du ikke nødvendigvis have overnattet. Angiv ca. breddegrad og sted.

Dine seneste nye lande

Angiv dine seneste to 'nye' lande med måned og år (her gælder reglen om mindst 24 timers ophold i træk!).

'Blå bog'

Feltet er obligatorisk, men du kan naturligvis vælge at oplysningerne ikke må stå på DBK's hjemmeside, eller du kan skrive en speciel version til dette formål, ligesom du kan bestemme at eventuelle bidrag til medlemsbladet ikke kommer på hjemmesiden. Dette kan skrives i bemærkningsfeltet. Henvendelser vedrørende hjemmesiden.

Længerevarende besøg i tredjeverdenslande

Feltet udfyldes kun, hvis du søger optagelse via kvote B-reglerne om besøg i tredjeverdenslande. Skriv årstal, antal måneder og land(e), evt. rejsens art (hvis den ikke fremgår af dit curriculum vitae)

Indbetalingsdato: Som udgangspunkt skal indbetaling ske samtidig med ansøgningen. Det kan ved kvote B anbefales først at forhøre sig om udsigterne til at ansøgningen bliver godkendt. Alle spørgsmål vedrørende medlemskab bedes rettet til nytmedlem[a]deberejstesklub.dk (erstat [a] med @).