Hvad er en ø?


Ole Egholms billede
2016 jun

Hvad er en ø?

Tekst: Ole Egholm

I De Berejstes Klub har vi for længst defineret, hvad der er et land, og vi arbejder løbende med også at definere, hvad vi betragter som et territorium.

Indtil videre har vi valgt ikke at gå ind i, hvordan vi definerer storbyer eller øer, og det er nok meget fornuftigt – især eftersom den generelle holdning i klubben er, at vi har rigeligt travlt med at tælle lande og territorier, så vi behøver bestemt ikke at tælle mere i klubregi. Men ligesom med lande og territorier, der hver især sagtens kan være øer, så er øer nu stadig noget helt specielt – heraf temaet for denne udgave af Globen. For øer skaber ofte sine egne kulturer, især hvis de er langt fra fastlandet. De har ofte et eget sprog, eller måske i hvert fald en egen accent, og ofte er de præget af det hav, der omgiver dem.

Som rejseinteresseret og talnørd i kombination må jeg indrømme, at jeg i rigtigt mange år har funderet over, om man kunne lave en rejserelevant, interessant og holdbar liste over verdens største øer.

Verdens 510 største øer

I mellemtiden har vi heldigvis fået internettet, og ikke mindst Wikipedia, hvor nogle begavede folk har sat sig ned og lavet det arbejde, som jeg længe har spekuleret på. Hvis du søger på ”List of islands by area”en.wikipedia.org, har nogle gjort sig den umage at liste verdens 510 største øer, der har det tilfælles, at de alle er over 500 km2. Her kan jeg som skabsbornholmer glæde mig over, at Bornholm ligger som nr. 455 på listen.

Har man har besøgt samtlige lande og territorier i hele verden, kan man derfor gå i gang med øerne. Der er rigeligt med udfordringer, især fordi det nordlige Canada er fyldt med store og ugæstfri øer, som det er meget svært at rejse til.

De 191 største øer efter befolkning

På Wikipedia findes der også en liste, der hedder ”List of islands by population”. Den rummer dog ”kun” de 191 øer i verden, som man mener har mindst 100.000 indbyggere hver. Ligesom listen over de 510 største øers areal ikke viser, hvor mange der bor på øen, så viser listen over øer med flest fastboende heller ikke, hvor stor den pågældende ø er.

Jeg har derfor overvejet, om man ikke kunne lave en lidt mindre liste over mere relevante øer. Her vil jeg fraregne øer med ingen eller meget få bofaste personer. Og jeg vil jeg også fraregne øer, der er landfaste med et af kontinenterne eller med en større ø. 

Egholms ø-liste

For mange øer er i virkeligheden landområder, der ligger lige op ad kysten eller i floddeltaer, der er tilplastret med broer, så man overhovedet ikke har indtryk af, at man er på en ø.

Beklager, Amager, Fyn, Lolland, Falster, Sjælland, osv. Det driller selvfølgelig lidt med de få øer, der er blevet landfaste med tunneller til tog eller metro. Storbritannien, verdens niendestørste ø, er jo reelt blevet landfast med Europa, også selv om de helt sikkert mentalt ikke selv synes det.

Det samme gælder Hokkaido, verdens enogtyvendestørste ø (og Japans fjerdestørste ø), der har en jernbanetunnel til Honshu (Japans største ø). Og ja, så ville jeg – selv om det igen er en smagssag – også udelukke de ”flod-øer”, som der ligger især i Brasilien, hvor floder indkredser et større landområde. Dem findes der også et par håndfulde af.

Mindst 1.000 indbyggere og 2.500 km2

Så hvad lander vi så på? For at gøre det hele overskueligt har jeg valgt at skære ø-listen ned til større øer på mindst 2.500 km2 (Fyn er til sammenligning på 2.989 km2) med mindst 1.000 indbyggere – eller mindre øer hvis de har mindst 100.000 indbyggere. Så lander vi på min helt egen ”Egholms ø-liste”.

Dermed kommer Bornholm desværre ikke med, ej heller Isle of Man eller Sint Maarten/Saint Martin i Caribien, der er den mindste af de kun otte øer i verden, der deles mellem flere lande. Og Manhattan er jo ligesom Fyn og Sjælland forbundet til fastlandet, så Manhatten kommer heller ikke med.

Verdens mest befolkede ø i en sø, Ukerewe i Victoriasøen (Tanzania), bliver dog på listen.

Resultat: 161 øer der er værd at besøge

Dermed lander jeg på i alt 161 øer, som kunne være et besøg værd. Men listen er langtfra komplet. Der findes jo i virkeligheden tusindvis af spændende øer i verden at besøge. Og selv med disse meget store ”adgangskrav” for at kunne betragtes som en ø, er der horder af indonesiske øer, som vi knapt nok nogensinde har hørt om. Hvis vi går længere ned i geografisk ø-størrelse, er der endnu flere små eksotiske øer, især i Indonesien og Filippinerne. 

Hvor mange har jeg så besøgt? Jeg, der med al respekt alligevel føler mig ret berejst? 32! Sølle 32 ud af 161! Men det er måske heller ikke så let at besøge øer, ligesom det ikke er let at besøge lande. Det kræver, at man enten sejler eller flyver, og med en undergrænse på kun 1.000 indbyggere så har vi også nogle øer, der er særdeles svære at besøge.

Sikkert og vist er det dog, at en længere rundrejse i Indonesien kan sende de fleste medlemmer på raketfart på ø-listen: Hele 39 af de 161 øer på ø-listen hører helt eller delvist til Indonesien.

Filippinerne er heller ikke noget ringe rejsemål og ligger på andenpladsen med 16 øer. USA får en tredjeplads med 11 af de største øer, heraf 8 øer i Alaska, der er forholdsvist svagt befolkede. Canada har egentlig 32 af verdens 180 største øer på mindst 2.500 km2, men med et befolkningskrav på mindst 1.000 indbyggere har de kun syv tilbage og lander dermed på en delt fjerdeplads. Frankrig lander på en femteplads med syv øer, hvoraf seks af dem er selvstændige territorier og den syvende er Korsika.

Kongeriget Danmark har nu kun to øer tilbage på listen, den ene er Grønland og den anden er Diskoøen, som jo tilhører samme territorium. Alle vores andre øer, der er store nok til dette verdenskort, er for længst blevet landfaste, og Bornholm er for svagt befolket.

Flere brofaste øer i fremtiden?

Såfremt civilisationen fortsat skrider fremad, kan vi også forvente, at der bliver flere brofaste øer i verden. Vel især i Indonesien og Filippinerne, hvor der godt kunne bygges nogle flere broer mellem højt befolkede og tætliggende øer, hvor der fortsat sejler små færger. 

Broer er en fundamental del af den globale infrastruktur. Vi kan som berejste godt glæde os over de små, fine sejlture og de forskellige kulturer, man møder på hver ø, men de fleste steder skabes der økonomiske fremskridt med syvmilestøvler, hver gang der bygges broer.

Ø-listen er bare et sjovt påfund, der ikke tæller nogen steder i DBK. Selv denne ø-liste, ligesom dem der findes på Wikipedia, er stadig ikke eksakt videnskab – især ikke når vi taler befolkningsantal. For øer ændrer størrelse og form, broer bygges, og befolkninger ændrer sig.

Hvis der findes andre ø-nørder i klubben, der har tanker til, hvordan man kan lave en lidt sjovere ø-liste for berejste end den her viste, så vil jeg dog gerne nørde med …

 

Ole Egholm har medlemsnr. 1. Hans slægtsnavn er i øvrigt også navnet på en ø i Limfjorden. Den er på seks km² og havde 48 fastboende i 2013.

 

En svær ø-quiz for berejste

Vi har lavet det, vi nærmest vil kalde for verdens sværeste ø-quiz. Her får du næppe 12 rigtige, men det er heller ikke meningen. Du kan nøjes med at glæde dig over, at quizzen får dig til at vride din berejste hjerne noget mere end de sædvanlige quizzer med spørgsmål om navne på hovedstæder. Temaet er verdens øer.

Svarene får du mange af, hvis du læser artiklen ”Hvad er en ø?” – men du kan også se nedenunder tabellen og se svarene. Men vent med det! Tænk dig om og hyg dig med quizzen.

1. Hvad hedder verdens mest befolkningsrige ø?

2. Hvor mange øer i verden deles af mindst to lande? Med lande mener vi lande i DBK-regi (herunder naturligvis også deres territorier). Øer med alene udenlandske militærbaser skal ikke regnes med. Nævn også gerne øerne.

3. Hvilket land i verden har flest ikke-brofaste øer med en befolkning på mindst 100.000 indbyggere?

4. Hvad hedder verdens største ø med over 1 million indbyggere, som hverken er et territorium eller har nogen hovedstad på øen?

5. Hvilken ø i verden betragtes af antropologer som den ø, hvor der tales flest forskellige sprog?

6. Hvad er navnet på den største ø i verden med en befolkning på under 1.000 mennesker?

7. Hvor mange øer på mindst 500 km2 ligger direkte på ækvator? Nævn også gerne øerne.

8. Hvilket land har flest øer på mindst 2.500 km2, inklusive ubeboede og meget tyndt befolkede øer?

9. Hvor mange øer findes der i verden, der er på mindst 500 km2?

10. Hvad hedder verdens mest befolkede ikke-brofaste ø i en sø?

11. Hvad er navnet på det højeste bjerg på en ø?

12. Hvilket nummer ligger Bornholm på, målt på areal blandt verdens største øer?

 

 

 

 

Rigtige svar:

1. Java, Indonesiens mest befolkede ø, er også verdens mest befolkede ø med over 139 millioner indbyggere. Nr. 2 i verden er Honshu, hovedøen i Japan, med 104 millioner indbyggere. Der er langt ned til nr. 3, som er Storbritannien, der “kun” har knap 62 millioner indbyggere.

2. Der findes i alt syv øer i verden. Den mest befolkede er Borneo, der også huser hele tre lande (Brunei, Indonesien og Malaysia). Verdens næststørste ø, Ny Guinea, deles mellem Indonesien og Papua Ny Guinea. Timor deles mellem Østtimor og Indonesien. I Europa har vi Irland, der deles mellem Irland og Storbritannien (Nordirland). I det amerikanske har vi Hispaniola, der deles mellem Haiti og Den Dominikanske Republik. De to sidste og sværeste ligger også i Americas, idet Ildlandet deles mellem Chile og Argentina, og den caribiske ø Saint Martin/Sint Maarten deles mellem Nederlandene og Frankrig. Bemærk, at Cypern, der deles mellem Cypern og Nordcypern, er delt mellem et land (Cypern) og et territorium (Nordcypern), men altså ikke mellem to lande. Godt nok ejer briterne fortsat militærbaser på i alt 254 km2 på øen, men vi har som nævnt valgt ikke at tælle udenlandske militærbaser med.

3. Indonesien vinder klart med 32 øer, hvoraf 29 udelukkende tilhører Indonesien. Filippinerne har 19.

4. Det er Sumatra, verdens sjettestørste ø. Der har dog, især i Banda Aceh, i tidligere år været stærke løsrivelsestanker. Verdens femtestørste ø, Baffin Island i Canada, har blot knap 11.000 indbyggere.

5. Ja, man kunne mene Manhattan, men jeg er overbevist om, at det rigtige svar er Ny Guinea. Lingvister siger, at øen har 850 forskellige sprog eller dialekter, og at det er det mest distinkt forskelligartede sted på Jorden.

6. Tre af verdens 10 største øer ligger i Canada, og vi har allerede konstateret, at Baffin Island har knap 11.000 indbyggere. Verdens ottendestørste ø, Victoria Island i det nordvestlige Canada, har omkring 1.875 indbyggere, hvorimod Ellesmere Island, verdens tiendestørste ø, der ligger i det canadiske territorium Nunavut tæt på Grønland, kun havde 146 indbyggere ved sidste folketælling tilbage i 2006 og således er det korrekte svar.

7. Vi har fundet fem øer, heraf fire indonesiske, som er Sumatra, Borneo, Sulawesi og Halmahera. Men der er også den største af Ecuadors Galapagos-øer, Isla Isabela, som er 4.640 km2, men kun har 1.748 indbyggere.

8. Det har Canada ubetinget med 32 af de i alt 180 af verdens øer over 2.500 km2.  17 af dem betragtes dog som helt ubeboede, og yderligere seks har under 1.000 indbyggere. Kun fire af Canadas øer har over 100.000 indbyggere (Vancouver Island, Newfoundland, Cape Breton Island og Prince Edward Island. De to sidstnævnte er brofaste med kontinentet).

9. 510 øer.

10. Ukurewe ligger i Victoriasøen og hører til Tanzania. Øen er på 530 km2 og har omkring 150.000 indbyggere.

11. Carstenz Pyramid, også kaldet Puncak Jaya, på Ny Guinea (den indonesiske del) er 4.884 moh og har dermed verdensrekorden. Nr. 2 er i øvrigt Mauna Kea på Hawaii på 4.205 moh, og nr. 3 er Gunung Kinabalu på 4.095 moh på Borneo.

12. nr. 455.

 

OBS: Svarene på verdens sværeste ø-quiz er baseret på data fra Wikipedia (engelsk version), især på “List of islands by area”, “List of islands by population” og “List of islands by highest point”. Hvad angår “brofasthed” og øer på ækvator, har jeg benyttet mig af Google Maps’ seneste version. Bemærk, at især befolkningstal er yderst svære at få dokumenteret, ligesom arealer ofte oplyses forskelligt, især hvis øen har mindre naboøer eller er hovedø i en politisk inddeling. Wikipedias lister kan med sikkerhed forbedres. Jeg kan selv undre mig over, at Maldivernes hovedø, Malé, som vel nok burde være verdens mindste ikke-brofaste ø i verden med over 100.000 indbyggere, ikke fremgår af listen over verdens mest befolkede øer. Generelt er informationsniveauet hos Wikipedia omkring de mindre øer i Indonesien og Filippinerne ganske beskedent.

 

 
 
Share this