Koordinaterne: 26° 40’ 18” N 87° 40’ 4,7 Ø Bhutanesiske flygtninge


Jan Møller Hansens billede
Jan Møller Hansens billede
 
2015 mar

Bhutanesiske flygtninge i Beldangi, Damak, Jhapadistriktet, Nepal

Tekst & foto: Jan Møller Hansen

Bhutan er et lille land i Himalaya, som består af flere etniske grupper. Ngalongerne fra den vestlige del af landet, sharchoperne fra øst og lhotshampaerne fra syd.

 

Lhotshampaerne er folk af nepalesisk oprindelse, som begyndte at bosætte sig i den sydlige del af Bhutan for mere end 100 år siden. I 1980’erne begyndte de bhutanesiske myndigheder at se lhotshampaerne som en trussel mod de politiske strukturer og magthaverne i landet. Diskrimination og undertrykkelse af lhotshampaerne blev mere og mere udbredt, og de begyndte at organisere sig og demonstrere offentligt. Demonstrationerne blev opfattet som antinationalistiske, og tusindvis af bhutanesere fra den sydlige del af landet blev fængslet og tortureret. En lov om statsborgerskab, indført i 1985, gjorde, at tusinder af lhotshampaere ikke kunne få statsborgerskab, og de blev fordrevet ud af landet af det bhutanesiske militær. Mange blev deporteret og måtte flygte til Indien og Nepal.

I slutningen af 1992 var der mere end 80.000 bhutanesiske flygtninge i den østlige del af Nepal. En stor del af disse flygtninge er siden blevet repatrieret til tredjelande såsom USA, Canada, Australien, New Zealand, Danmark, Norge, Storbritannien og Nederlandene. Danmark har gennem årene modtaget omkring 900 bhutanesiske flygtninge.

I dag, mere end 20 år efter, er der stadig mere end 29.000 bhutanesiske flygtninge tilbage i de to flygtningelejre i Beldangi i Jhapadistriktet og i Danischare i Morangdistriktet i det østlige Nepal.  Omkring 7.000 flygtninge ønsker ikke at blive repatrieret til et tredjeland, men ønsker at vende tilbage til deres eget land, Bhutan.

Flygtningelejrene varetages af UNHCR. De nepalesiske myndigheder har i dag ingen plan for, hvad der skal ske med de resterende flygtninge, som ikke ønsker repatriering til et tredjeland. 

Billedet er taget i oktober 2014 og viser to piger, som er født og har boet hele deres liv i en af de bhutanesiske flygtningelejre. Deres fremtid er fortsat uvis. 

 
 
Share this