Militærkup. Det var ikke til at se, at der netop havde været militærkup. Bortset fra et tjekpoint på hovedvejen og den engelsksprogede avis' forsikringer om, at det var sket af hensyn til landet.


13/01/2007