På besøg hos kongen - ambassadøren overrakte sine akkreditiver


01/10/2010