Globen nr. 67 er sendt med posten


Forårsudgaven af Globen med temaet ”Verdens mangfoldighed” er sendt med posten.

Har du endnu ikke modtaget bladet, kan det være bortkommet undervejs. I så fald bedes du henvende dig til Ann Kledal (LD).