Landebesøg


Karen Hammer
2017
3

Krigsmonument med mange fredsduer