Ekstraordinær generalforsamling


På bestyrelsesmødet i Kolding den 5. maj 2018 har den samlede bestyrelse besluttet at nedlægge sit mandat og indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Årsagen til bestyrelsens tilbagetræden er, efter vores opfattelse, at der generelt er mistillid til vores arbejde fra en del af klubbens medlemmer, og de beslutninger vi træffer på bestyrelsesmøderne.

Dette er kommet til udtryk på de sociale medier over en længere periode og i flere sager. Det finder vi ikke rimeligt, da vi er demokratisk valgt af klubbens øverste myndighed – generalforsamlingen – der har givet os mandat til at lede klubben.

Det er efter bestyrelsens opfattelse en usaglig måde at kommunikere på. Vi får sjældent direkte saglig respons, hverken pr. mail, telefon, personligt eller ved forslag til generalforsamling. Alt er foregået på Facebook.

Vi lægger mange frivillige og ulønnede timer i arbejdet, så derfor ønsker vi ikke at stå model til den form for folkedomstol. Vi overgår derfor fra i dag til en forretningsbestyrelse indtil den ekstraordinære generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling følger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen